Vpis

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, diplomantom višješolskih študijskih programov prinaša nove možnosti vpisa v študijski program Inženiring poslovnih sistemov

http://www.fov.uni-mb.si/Studij/Vpis/Prijava-za-nove-studente


Prehod iz višješolskega študijskega programa v visokošolski študijski program 1. stopnje IPS (VS):
  • diplomantom višješolskih študijskih programov je omogočen neposreden vpis v drugi letnik programa IPS, pri čemer bo potrebno do 3. letnika opraviti le en diferencialni izpit (Statistika),
  • ob vpisu na program OM PDS vam bomo dodatno priznali do 15% študijskih obveznosti, glede na zaključen višješolski študijski program.
Prehod iz višješolskega študijskega programa v univerzitetni študijski program 1. stopnje IPS (UN):
  • diplomantom višješolskih študijskih programov je omogočen neposreden vpis v drugi letnik programa IPS, pri čemer bo potrebno do 3. letnika opraviti naslednje diferencialne izpite: Organizacijske teorije in osnove managementa, Računalništvo in informatika, Osnove prava, Management kadrovskih virov, Organizacija poslovnih procesov.

Pomembne informacije

Kandidati za vpis v višji letnik po merilih za prehode oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/

Ostale podrobnosti in splošna določila glede vpisa najdete na straneh Fakultete za organizacijske vede in straneh Univerze v Mariboru

Comments