Študij‎ > ‎

ompds-vs

Predmetnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 

Inženiring poslovnih sistemov

1. letnik

 Predmet ECTS
 Matematika 7
 Angleški poslovni jezik 5
 Osnove ekonomije 6
 Gospodarko pravo 6
 Računalništvo in informatika 6
 Osnove organizacije in managementa 8
 Kadrovski management 7
 Management tehnoloških sistemov 8
 Statistika 7
Predstavitev učnih načrtov prvega letnika https://docs.google.com/a/fov.uni-mb.si/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Zm92LnVuaS1tYi5zaXxvbXBkc3xneDo1NmEwYjUxN2QxOTRkMjMx

2. letnik

 Predmet ECTS
 Metode in tehnike projektnega dela 8
 Metode in tehnike planiranja 8
 Razvoj proizvodov in proizvodnih  procesov 7
 Operacijske raziskave in stohastični  procesi 7
 Ergonomija 6
 Inženiring kakovosti 6
 Poslovodno računovodstvo 6
 Izbirni predmet iz nabora 6
 Izbirni predmet iz nabora 
6
 Nabor izbirnih predmetov 
 Računalniški sistemi in komunikacije 6
 Poslovni Informacijski sistemi 6
 Mikrologistični procesi 6
 Sodelovanje v oskrbovalni verigi 6
 Marketing 6
Predstavitev učnih načrtov drugega letnika https://docs.google.com/a/fov.uni-mb.si/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Zm92LnVuaS1tYi5zaXxvbXBkc3xneDplZGM1MmJiMTMxMjE4YTI

3. letnik

 Predmet ECTS
 Organizacija proizvodnih procesov 6
 Inženiring zanesljivosti in  razpoložljivosti 6
 Vzdrževanje 6
 Okoljevarstveni inženiring 6
 Izbirni predmet iz nabora 6
 Strokovna praksa 20
 Diplomsko delo 10
 Nabor izbirnih predmetov 
 Podjetništvo in poslovni načrt 6
 E-Poslovanje 6
 Multimedijski sistemi 6
Predstavitev učnih načrtov tretjega letnika https://docs.google.com/a/fov.uni-mb.si/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Zm92LnVuaS1tYi5zaXxvbXBkc3xneDo1NTkzMDI1OTM1MzhiOTEw

Opomba: Učne vsebine (vsebine predmetov in druge sestavine študijskega programa) se lahko s časom spreminjajo in posodabljajo. Aktualne in s strani univerze potrjene vsebine predmetov najdete tukaj.

Opis predmetno specifičnih kompetenc diplomanta programa IPS (VS) najdete tukaj.
Comments