Študij‎ > ‎

ompds-uni

Predmetnik univerzitetnega študijskega programa 

Inženiring poslovnih sistemov

1. letnik

 Predmet ECTS
 Matematika 7
 Angleški poslovni jezik 5
 Osnove prava 6
 Organizacijske teorije in osnove  managementa 6
 Organizacijsko vedenje 6
 Organizacija poslovnih procesov 7
 Management kadrovskih virov 7
 Računalništvo in informatika 8
 Tehnološki sistemi 8
 
2. letnik

 Predmet ECTS
 Predvidevanje, planiranje in operat.  vodenje poslovanja7
 Človek v delovnem procesu 8
 Razvoj proizvodov in proizvodnih  procesov 7
 Ekonomika in računovodstvo 8
 Management varstva okolja 6
 Operacijske raziskave in stohastični  procesi 6
 Statistika 6
 Management kakovosti 6
 Izbirni predmet iz nabora 6
 Nabor izbirnih predmetov 
 Avtomatizacija pisarniškega  poslovanja 6
 Marketing 6
 Delovno pravo 6
 
3. letnik

 Predmet ECTS
 Poslovno komuniciranje 6
 Podjetništvo 6
 Metode študija dela 6
 Management projektov 8
 Oblikovanje in vodenje oskrbovalnih  verig 6
 Vzdrževanje 6
 Izbirni predmet iz nabora 6
 Izbirni predmet iz nabora 6
 Diplomsko delo 10
 Nabor izbirnih predmetov 
 Inovacijski management 6
 Zanesljivost in razpoložljivost 6
 Informacijski sistem kadrovske  dejavnosti 6
 e-Poslovanje 6
 Management izvajanja procesov 6
 

Opomba: Učne vsebine (vsebine predmetov in druge sestavine študijskega programa) se lahko s časom spreminjajo in posodabljajo. Aktualne in s strani univerze potrjene vsebine predmetov najdete tukaj.

Opis predmetno specifičnih kompetenc diplomanta programa IPS (UN) najdete tukaj.

Comments