Študij‎ > ‎

ompds-mag

Predmetnik magistrskega študijskega programa 

Inženiring poslovnih sistemov

1. letnik
 
 Predmet  ECTS
 Statistika v raziskovanju  7
 Teorija sistemov  8
 Teorija odločanja  7
 Management poslovnih procesov  8
 Strategije managementa kakovosti  7
 Poslovni in proizvodni informacijski  sistemi  8
 Ekonomika in kontroling  8
 Izbirni predmet iz nabora 7
 Nabor izbirnih predmetov  
 Poslovno obveščanje  7
 Modeli kompetenc  7
 
2. letnik
 
 Predmet  ECTS
 Design delovnega okolja  8
 Management investicij  8
 Multiprojektni management  8
 Integrativna fiziologija in rehabilitacija  7
 Organizacijski in managerski razvoj  6
 Izbirni predmet iz nabora  7
 Izbirni predmet iz nabora  6
 Magistrsko delo 10
 Nabor izbirnih predmetov  
 Poslovno pravo  6
 Odkrivanje znanja v podatkih  6
 Podjetništvo in management malih  podjetij 7
 Ekološki management 7
 
Opomba: Učne vsebine (vsebine predmetov in druge sestavine študijskega programa) se lahko s časom spreminjajo in posodabljajo. Aktualne in s strani univerze potrjene vsebine predmetov najdete tukaj.

Opis predmetno specifičnih kompetenc diplomanta programa IPS (MAG) najdete tukaj.

Comments