Študij‎ > ‎

kompetence-un

Predmetno specifične kompetence

Diplomant na univerzitetnem programu Inženiring poslovnih sistemov je organizator s teoretičnimi in aplikativnimi inženirskimi znanji s področja managementa integralnih poslovnih organizacijskih in informacijskih sistemov. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge pri planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju sodobnih poslovnih sistemov s področja industrije in storitev ter njihovih avtonomnih enot. Usposobljen je za:
 • odkrivanje, analiziranje in reševanje problemov, snovanje, gradnjo in uvajanje sodobnih organizacijskih in računalniško podprtih informacijskih rešitev,
 • proučevanje organizacijskih in informacijskih procesov in sistemov,
 • proučevanje proizvodnih procesov in sistemov, tako tehnološke opremljenosti, kot posameznih postopkov,
 • uporabo sodobnih metod dela pri organizacijskem oblikovanju dela,
 • oblikovanje ciljev in strategij za razvoj poslovnega sistema,
 • predvidevanje in planiranje poslovnega sistema in vseh njegovih področij poslovanja,
 • obvladovanje načrtovanja, postavljanja in vzdrževanja organizacije in informatike poslovnega sistema,
 • obvladovanje razvoja podjetja, razvoja poslovnih področij, organizacijskega in informacijskega sistema, razvoja poslovnih procesov in razvoja proizvodov (izdelkov, storitev),
 • obvladovanje sistemov zanesljivosti in kakovosti,
 • optimiranje - racionaliziranje delovnih procesov glede na varstvo pri delu,
 • povezovanje osebnega dela glede na skladnost, ekonomičnost in učinkovitost dela v povezavi s študijem dela,
 • optimiranje - racionaliziranje potrošnje materialov glede na standarde,
 • izkoriščanje delovnih sredstev,
 • optimizacijo transporta,
 • optimizacijo izkoriščanja delovnega časa,
 • kakovost dela glede na tehnološko skladnost,
 • obvladovanje osnov tehnoloških sistemov in varstvo okolja,
 • uporabo računalniško podprtih poslovnih informacijskih sistemov,
 • upravljanje in vodenje velikih, srednje velikih in malih poslovnih sistemov itd.
Comments