Študij‎ > ‎

kompetence-vs

Predmetno specifične kompetence

Diplomant visokošolskega strokovnega programa Inženiring poslovnih sistemov je usposobljen za:

 • operativno postavljanje, obvladovanje in vzdrževanje temeljnega - transformacijskega procesa v okolju, kjer deluje (za poslovne sisteme je to poslovni proces),
 • organiziranje procesov za razvoj proizvodov (izdelkov in/ali storitev),
 • organiziranje procesov planiranja in vodenja proizvodnje izdelkov in/ali storitev,
 • organiziranje in usklajevanje procesov, namenjenih za proizvodnjo izdelkov in/ali storitev,
 • organiziranje in usklajevanje procesov projektnega vodenja,
 • organiziranje in usklajevanje procesov kontrole kakovosti,
 • optimiranje normativov za delo, materiale, delovna sredstva, roke, tolerance itd.,
 • vzdrževanje organizacije integralnih in parcialnih poslovnih in delovnih sistemov,
 • predvidevanje in razporejanje opreme in sredstev za delo,
 • organiziranje transporta,
 • opredeljevanje enotnih standardov za proizvodnjo izdelkov in storitev,
 • nadzor učinkovitosti poslovnih in delovnih sistemov,
 • ugotavljanje delovnih prispevkov skupin, timov oz. enot,
 • motiviranje zaposlenih za uspehe pri delu,
 • inovacije,
 • obvladovanje osnov tehnoloških sistemov in varstvo okolja,
 • smotrno uporabo informacijske tehnologije za podporo temeljnemu - transformacijskemu procesu itd.

Profil diplomanta

Sposobnosti uporabe in razvoja metod in tehnik za uspešno in učinkovito organiziranje ter vodenje poslovnih sistemov.
Comments