Študij

Inženiring poslovnih sistemov


Sodobno delovno okolje v vsaki organizaciji zahteva razumevanje poslovanja in poslovnega okolja v najširšem smislu, izvajanje nalog ključnih procesnih in vodstvenih delovnih mest, kritično razmišljanje in analitično reševanje poslovnih problemov ipd. Diplomant študijskega programa je organizator s teoretičnimi in aplikativnimi inženirskimi znanji s področja managementa integralnih poslovnih  organizacijskih in informacijskih sistemov. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge pri planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju sodobnih poslovnih sistemov s področja industrije in storitev ter njihovih avtonomnih enot.

Ključne naloge diplomantov tega programa v praksi so:
  • Načrtovati, razvijati, voditi in vzdrževati procese v organizaciji.
  • Oblikovati, obvladovati in dinamično prenavljati organizacije.
  • Organizacijsko povezovati temeljne, podporne in vodstvene procese znotraj organizacije.

Programi: